©2019 by MESO.

HOẠT ĐỘNG THẾ NÀO

BƯỚC 1

Phiên yêu cầu

Cùng nhau, chúng tôi sẽ cùng nhau tìm ra "những người phải làm" chính xác và " nice-to-haves " cho tài nguyên của bạn. Từ kỹ năng kỹ thuật đến remote/on-site, tính cách và hơn thế nữa - chúng tôi sẽ đảm bảo chúng tôi biết chính xác những gì bạn đang tìm kiếm.

BƯỚC 2

Phù hợp và trình bày

Dựa trên nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một số ứng viên được lựa chọn cẩn thận để đạt được mục tiêu dự án của bạn. Đây là một phần quan trọng của quy trình và tại sao chúng tôi đảm bảo cả hai bên có mối quan hệ tương thích. MESO giới thiệu cho bạn 1 - 3 tùy chọn.

BƯỚC 3

Quyết định và bắt đầu

Bạn quyết định nhân lực nào bạn muốn, chúng tôi lên kế hoạch cho ngày nào nhân lưc sẽ tham gia nhóm của bạn.

Trình độ ứng viên

Xác định ứng viên
Thuê
Xác định nhu cầu
Đủ tiêu chuẩn và chứng nhận
Bắt đầu bài tập