©2019 by MESO.

Làm việc với khách hàng châu Âu

Nếu bạn sống ở Việt Nam và có bằng Kỹ Sư hoặc Thạc sĩ cộng với tối thiểu 10 năm kinh nghiệm, thì bạn đủ điều kiện để đăng ký MESO.

Tham gia vào nhóm các nhà phát triển cao cấp của chúng tôi và làm việc ở các vị trí khác nhau với các công nghệ khác nhau cùng với các nhóm châu Âu

Để đáp ứng bạn cũng cần phải:

Nói tiếng anh trôi chảy

Được định hướng giải pháp
Gửi cho chúng tôi CV của bạn và chúng tôi cho bạn biết thêm về những gì trong đó cho bạn!

Gửi cho chúng tôi CV của bạn
arrow&v